+420 604 209 280

info@addix.cz

Domů Produkty a ovladače Kontakt

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů, společnost ADDIX s.r.o., se sídlem Bořivojova 694/104, 130 00 Praha 3, IČ: 26179890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77448 (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
a. fungování webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 písm. a) lze považovat za zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“). Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

3. Na svých webových stránkách budeme zpracovávat níže uvedené soubory cookies s uvedenými účely a dobou zpracování:
Typ: Cookies třetích stran
Název: Google Analytics
Účel: Získání statistických informací pro běžnou analýzu provozu na webu a jeho zlepšování
Maximální doba zpracování: 26 měsíců nebo dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče

4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

5. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně..

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Sesbírané cookies soubory jsou zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými zde.
b. Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
– vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
– požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
– vznést námitku proti zpracování,
– na přenositelnost nebo právo na kopii osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.